gegli

فردای رها

× دانستنی های حقوق
×

آدرس وبلاگ من

raha168.gegli.com

آدرس صفحه گوهردشت من

gegli.com/raha168

نحوه تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی

نکات قابل توجه قبل ازطرح شکایت:

 دقت کنید که آیا حق طرح شکایت را دارید یا خیر هیچگاه تصمیم نگیرید شکایتی رامطرح کنید که حق با شما نیسست هرچند ظا هر امر حقانیت شما را جلوه دهد...
-بررسی کنید ایا بر ادعای خود دلیل دارید یاخیرچون دادگاهها ماموربظاهر هستندوبه شکا یات وادعاها ئی ترتیب اثرمیدهند که مدلل باشد مطرح کردن ادعاهای بی دلیل علاوه بر اینکه ثمری نخواهد داشت وقت مراجع قضائی را میگیرد

 بررسی کنید آیا راهی برای حل مسالمت امیز اختلاف شماهست یا خیراگر میشود با طرق مسالمت امیز اختلاف را حل کردسراغ مرجع قضائی نروید بسیار اتفا ق می افتد که شکا یا تی مطرح میشود وبعدا به این نتیجه میرسند که اگر بطریق مسالمت امیز یا واسطه کردن افرادیگری برای حل اختلاف اقدام میکردند بهتر نتیجه میگرفتند مثلا در یک اختلاف خانوادگی زوجه شکایت ترک نفقه علیه شوهرش مطرح میکند ودادگاه کار قضائی خود را بر اساس مقررات انجام میدهد وممکن است منجر به بازداشت شوهر بشود تبعا تی که این امر دارددیگر جبران پذیر نیست

 هیچگاه برای تسویه حساب شخصی ویا انتقام گیری علیه کسی شکایت نکنید شکا یا تی را مطرح کنید که میتوانید به اثبا ت برسانید ویا از عهده تبعات آن برایید

 شکوائیه خود ویا دادخواستی را که میخواهیدبه مرجع قضا ئی تحویل دهیدکا مل ودرست بنویسید موضوع شکایت ویا دعوی را دقیقا مشخص کنید چون مراجع قضا ئی روی عنا وین ادعا وحتی روی کلما تی که بکار برده اید حساب میکنند

 در نسبت دادن عنوان اتهام رعایت انصا ف را داشته با شید بی جهت به کسی تهمت سرقت یا خیانت ویا کلاهبرداری نزنید مگر اینکه حقیقتا دلیلی بر آن داشته شکایات ویا ادعاهای شما یا جنبه کیفری وجزائی دارد ویا جنبه حقوقی بهرحال اگرمیخواهید آن را دردادگستری مطرح کنید قبل از طرح شکایت وجدان خود را حاکم باشید


شنایی با دو واژه کلیدی در دادگستری (شکایت کیفری,شکایت حقوقی


یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند, تفکیک دو عنوان است. برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

 شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاٌ مورد پذیرش قرار نمی گیرد(ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

 شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماٌ به دادگاه برده شود.

 شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاٌ شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است

 برای مطرح کردن شکایت کیفری(ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمر
2000تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می شود . ولی برای طرح شکایت حقوقی , باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم درهزار تمبر باطل کرد (مثلاٌ برای گرفتن یک طلب 10 میلیون تومانی بالغ بر 150 هزارتومان تمبر لازم است.)

 پرونده بسیاری از شکایت های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند(مثل شکایت راجع به رشوه, قتل, زنا و.. ) اما شکایت های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده , خاتمه می یابند.

 درشکایت های کیفری, به شکایت کننده شاکی گفته می شود, به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می گویند. اما در شکایت های حقوقی , به شکایت کننده خواهان می گویند. به طرف او خوانده گفته می شود و به موضوع پرونده هم خواسته می گویند.

 برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه ورقه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می نمایند

در شکایت کیفری, اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند, او را جلب و به اجبار به دادگستری می برند ولی در شکایت های حقوقی اگرخوانده بموقع حاضر نشود , منتظر او نمی مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

 دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیل دادگستری باید بوسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری


رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد(منظور از دادگستری ، تشکیلاتی است که احکام قضائی را صادر می نماید

* مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
* مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه
* مرحله رسیدگی تجدید نظری

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم میباشد که عبارتند از

داشتن اهلیت در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است ، شخص باید اهلیت داشته باشد . اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم میباشد که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی می باشد اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی میباشد . در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند .

شکایت شاکی :
جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری می باشد و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می شود.

اعلام و اخبار ضابتین دادگستری :
در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می کند . قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی می باشند در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج ، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می شوند .

اظهار و اقرار متهم

جرایم مشهود

شکوائیه :
شکوائیه را میتوان د ر کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد . در تنظیم شکوائیه باید به نکات زیر توجه داشت .

نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی
موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه می باشد .
مشخصات و نشانی مشتکی عنه ( متهم ) یا مظنون
اد له و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین
پس از در موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند .

دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می کند .


اصطلاحات که در این بحث وجود دارد عبارتند از:
مجنی علیه : کسی که جرم بر او واقع شده است .

شروع تحقیقات

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار میکند وپرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی افتد وزودتربه نتیجه می رسد باوجود دلیل قاضی می تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند وپس از گرفتن دفاعیات اوسریعا نظرخود را بدهد اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد ویک سری قرینه هائی ارائه میدهد که قاضی باید آنها راارزیابی کندواگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری راازضابطین قضائی می خواهدودستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها میدهد شاکی می تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

توضیحاتی در مورد دادخواست..حقوقی
نکاتی که در تنظیم دادخواست ضروری است وذکر کردیم ضرورت آن بنا به آثار وتبعاتی است که داردکه بترتیب توضیح میدهیم.

۱-اگرارزش خواسته معلوم نباشد اولا تعیین هزینه دادرسی مقدورنیست ثانیا صلاحیت دادگاه مبهم خواهد بود البته اکنون که دادگاههای عمومی به هردعوی ابتدائی رسیدگی میکنند این مشکل نخواهد بود ولی در قطعی بودن ویا قابل اعتراض بودن رای موثراست

اگر جهت طلب شما معلوم نباشدادعای شما مستند نیست چون بایداین این مطلب روشن باشدکه مثلا طلب ناشی از صدور چک خوانده است یا تعهدی که طی قرارداد داده است وقتی جهت روشن شد تکلیف دادگاه روشن میشود که در محور چه چیزی بررسی کند

اگر خواسته خواهان روشن نباشددر این صورت نیزدادگاه در اتخاذ تصمیم دچار مشکل است فی المثل اگر دعوی درخصوص مال غیر منقول با شد خواهان باید مشخص کند که خلع ید را درخواست دارد یا تخلیه یا الزام خوانده به انتقال سند را مشخص شدن هر یک از این خواسته ها در تصمیم گیری داگاه مؤثراست بدین معنا که هریک از خواسته های خلع ید وتخلیه اشاره به یک اقدام خاصی از طرف خوانده است وقتی شما خواسته را خلع ید می نویسید معنایش اینستکه خوانده بدون اجازه ملک مورد نظر را متصرف شده وقتی خواسته را تخلیه می نویسید معنایش اینسکه تصرف بدون اجازه نبوده ولی اکنون بجهتی قانونی میخواهید ملک را از تصرف خوانده که از تحویل آن استنکاف دارد خارج کنید

اگر دلائل خواسته معلوم نباشد اثبات ادعا میسر نخواهد بود زیرا هر ادعائی مستلزم ارائه مدارک ومستندات است مگر اینکه خوانده صراحتا ادعای شما را قبول داشته باشد که این امر کمتر اتفاق می افتد لذا خواهان باید برای اثبا ادعای خود دلائلش را در ستون مخصوص دادخواست ذکر کند البته ممکن است بعضی از دلائل اکتسابی با شد یعنی در جریان رسیدگی بدست آید مانند اینکه موضوع مورد ادعا با انجام کارشناسی یا شهادت شهود یا معاینه وتحقیق محلی روشن میشود در اینصورت اگرخواهان انجام موارد مذکور را خواستار باشد باید در متن دادخواست تقاضا نماید.

نکات الزامی دردادخواست

نام ونام خانوادگی خواهان با ذکر نام پدر - سن - اقامتگاه - حتی الامکان شغل

 نام ونام خانوادگی خوانده با ذکر اقامتگاه وشغل وی

تعیین خواسته وبهای آن

تعهدات وجهاتی که خواهان بموجب آن خود را طلبکارمیداند بطوری که مقصود وی روشن باشد

آنچه رااز دادگاه درخواست داردباید ذکر کند

ذکر ادله ای که برای اثبات حق خوددارد

ذیل دادخواست را امضاء نماید یا اثر انگشت بزند

فرمهای دادخواست را می توان از دفتر دادگستری تهیه کرداین فرمها بنحوی چاپ شده که هرکس بخواهد آن را تکمیل کندبراحتی می تواند نکات ضروری را در آن بیاورد.

تقدیم دادخواست

شروع به رسیدگی در دعا وی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است یعنی اگر ادعائی را می خواهید دردادگاه مطرح کنید با ید آن رادرقالب دادخواست تنظیم کرده وتقدیم دادگاه کنید متن دادخواست را می توانید خود بنویسید ویا کس دیگری با املائ شما بنویسد سعی کنید متن را صحیح وخوانا بنویسید وترجیحا آن را تا یپ کنید.تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری.استثنا

گفتیم که فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی ومالی است ومعمولا به دادگاههای حقوقی تقدیم میگردد اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید وپرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی میکند وکاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار واینکه شما زودتربحق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست ومتهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.
 
کیفر خواست چیست ؟

کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است کیفر خواست هنگامی صادر میشودکه تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد، هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه اورا محکوم کند.
 
دادسرای عمومی و انقلاب

قبلا داسرای عمومی جدا از دادسرای انقلاب بود و صلاحیت رسیدگی هر کدام جدا گانه مشخص شده بود و در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب، دادسرا ها منحل شده و شکایات مستقیما در دادگاه رسیدگی می گردید اما بعد از گذشت یک دهه از اجرای این قانون به این نتیجه رسیدند که انحلال دادسرا ها صحیح نبوده است لذا با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی قانون مزبور اصلاح گردید و دوباره دادسرا ها تشکیل شد.اما این بار داسرای عمومی و انقلاب نام گرفت.

دادستان هر شهرستان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب است، هر دادسرا علاوه بر دادستان به تعداد لازم بازپرس و دادیار دارد.

مهمترین وظیفه دادسرا رسیدگی های اولیه به شکایات کیفری است، دادسرا پرونده را جهت رسیدگی محاکماتی در دادگاه آماده می کند، اقدامات دادسرا نقش مهم و سازنده دارد فی المثال در خصوص قتل اقدام به موقع بازپرس اعم از حضور در صحنه جرم و تحقیق دقیق و باز جویی از حاضرین در صحنه و جمع آوری مدارک جرم می تواند برای صدور یک حکم عادلانه کار گشا باشد.
 
اعتراض به تصمیمات دادسرا

تصمیمات دادسرا که بصورت قرار است به طرفین ابلاغ میشوداگر تصمیم دادسرا بصورت قرا منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب بودشاکی حق اعتراض دارد ،اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال میشودچنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت قراردادسرا را فسخ وپرونده را جهت ادامه تحقیقات وصدور کیفر خواست به دادسرا اعاده میدهد واگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن قرار را تا یید میکند.

قرار مجرمیت دادسرا قابل اعتراض نیست دلیلش روشن است چون اگر متهم دلیلی بر بیگناهی خود داشته با شددر مرحله بعد که دادگاه است میتواند ارائه دهد .
 
اعتراض وتجدید نظر خواهی

اعتراض اعلام نارضایتی است نسبت به هر تصمیم یا اقدام که علیه معترض صورت گرفته است ومعنای آن نسبت به معنای تجدید نظر خواهی عمومیت دارد بدین صورت که تجدید نظرخواهی در مورد احکام دادگاهها گفته میشود ولی اعتراض در مورد هر اقدام وتصمیم ، چه از ناحیه مراجع قضائی باشد یا غیر قضائی این اعلام نارضایتی ممکن است نسبت به قرار دادسرا باشد یا رای دادگاه ممکن است به تصمیم اداره ثبت باشد یا اقدام شهرداری یا جریمه راهنمایی ورانندگی کسی که نارضایتی خود را اعلام میکند به او معترض میگویند اعتراض بحکم دادگاه اگر همراه با درخواست رسیدگی مجدد باشد به آن تجدید نظر خواهی گفته می شود.
 
مراجع تجدید نظر

طبق مقررات حاکم در مرکز هر استانی دادگاههائی تحت عنوان دادگاههای تجدید نظر تشکیل است که نسبت به اعتراضهای وارده رسیدگی میکنند بنا بر این مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه قضائی دادگاه تجدید نظر همان استان است فقط موارد خاصی هست که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور است،در بخش مربوطه توضیح آن را ببینید
تقدیم اعتراض وتجدید نظر خواهی

کسانی که که طبق قانون حق اعتراض دارند نمیتوانند خود مرجع تجدید نظر راانتخاب کنند مثلا کسی نمیتواند درخواست رسیدگی به اعتراضش در دیوان عالی کشورباشد در حالی که قانونا مرجع آن دیوان نباشد یا اینکه درخواست داشته باشد شعبه خاصی از دادگاههای تجدید نظر به اعتراض وی رسیدگی کند بلکه اوباید درخواست خود رابه همان دادگاهی که حکم اولیه راصادر کرده است تسلیم کند ودادگاه است که وظیفه دارد اعتراض را به همراه پرونده به مرجع صلاحیت دار ارسال کند رای مرجع تجدید نظر قطعی است مگر در چند مورد که قابل فرجام است یا اینکه رسیدگی فوق العاده را بخواهد وآن شرائط خاص خود رادارد.
 
آراء قابل تجدید نظر

احکام کیفری که طبق قانون قابل اعتراض است عبارتند از:
 جرائمی که مجازات آن اعدام یا رجم است.
 جرائمی که بموجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس یا اطراف باشد.
 ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال ومصادره اموال.
 جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
 جرائمی که حد اکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
 محکومیتهای انفصال از خدمت.
در موارد فوق اگر رای برائت صادر شود شاکی حق اعتراض خواهد داشت مرجع بعض موارد فوق دیوان عالی کشور است.
 
اعاده دادرسی چیست ؟

اعاده دادرسی گرچه درخواست رسیدگی مجدد است اما اصطلاحی است که به نوعی از درخواستهای رسیدگی فوق العاده از احکام قطعی ولازم الاجراء اطلاق میشود بدین معنا که به هر درخواست رسیدگی مجددی در خواست اعاده دادرسی گفته نمیشود بلکه به درخواستهای رسیدگی مجدد از احکام غیر قطعی تجدید نظر خواهی میگویند بتعبیر دیگر درخواست اعاده دادرسی یک نوع درخواست رسیدگی فوق العاده است که با فراهم بودن شرائط آن امکان طر ح خواهد بود.

حکم قطعی کدام است ؟


حکمی که مراحل رسیدگی خود را طی کرده ودیگر از طریق عادی قابل تجدید نظر نباشد حکم قطعی گفته میشود البته گاهی خود قانون هم بعض احکام را قطعی اعلام میکند اینگونه احکام نیز قابل تجدید نظر نیست واگر اشتباهی درآن باشد باید از طریق رسیدگی فوق العاده آن رادنبال کردفی المثال احکام داگاه نخستین درمورد ضرب وجرح وتعیین دیه تا مقدار یک پنجم دیه کامل در قانون قطعی اعلام شده است واگر کسی اعتراض هم بکند دادگاه تجدید نظر اعتراض را نمیپذیردوآن را رد میکند لذا در این گونه احکام بجای اینکه درخواست تجدید نظر شود باید طریق رسیدگی فوق العاده پیموده شود یعنی اگر از موارد اعاده دادرسی باشد درخواست خود را با تعیین جهتی که رای را واجد اشکال میداند به دیوان عالی کشور تسلیم نماید ویا اگر رای برخلاف مقررات شرعی صادر شده درخواست خود را به مرجعی که قانون تعیین کرده وتوضیح آن را دادیم تقدیم کند، دقت کنید اگر درخواست اعاده دادرسی دارید درخواست شما حتما باید مستند به یکی از جهات اعاده دادرسی باشد.
 
جهات اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری

جهاتی که بموجب آن میتوان درخواست اعاده دادرسی کردطبق آ خرین مقررات قانونی هفت مورد است.
 درصورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود ویا ثابت شود که در حال حیا ت است.

در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند وارتکاب جرم بگونه ای است که نمیتواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته وفرد دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضائی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد بطوری که از تعارض وتضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد.

 در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث ویا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شودکه موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد.

 در صورتی که به علت اشتباه قاضی کیفرمورد حکم متناسب با جرم نباشد.

 در صورتی که قانون لاحق (جدید) مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نبا ید از مجازات قبلی شدید تر باشد.
 
مهلت مراجعه برای رسیدگی فوق العاده

به صراحت قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب از تاریخ صدور حکم قطعی یک ماه فرصت داده شده که مدعی مراجعه و در خواست خود را تسلیم کند، آرای دیوان عالی کشور احکام قطعی و لازم الاجراء و غیر قابل اعتراض است لذا معمولا توسط دیوان عالی کشور ابلاغ نمی شود و دادگاه تالی یعنی همان دادگاهی که حکمش در دیوان عالی کشور قطعی شده پس از وصول پرونده ، حکم دیوان عالی کشور را ابلاغ و سپس اجرا می نماید.

در قانون مزبور شروع مهلت برای تسلیم اعتراض، تاریخ صدور حکم قطعی ذکر شده است اما به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه نسبت به آرائی که بعد از قانون فوق الذکر صادر شده است، آغاز مهلت، تاریخ ابلاغ منظور گردیده است.
 
مرجع درخواست اعاده دادرسی


احکامی را که درخواست اعاده دادرسی آن را دارید دو دسته هستند.

 احکام قطعی کیفری .
 احکام قطعی حقوقی.

اگر حکمی که نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی دارید کیفری است (یعنی بموجب آن به مجازاتی محکوم شده اید) درخواست اعاده دادرسی را بنحوی که اشاره کردیم تنظیم نموده وبه همراه دلایل خود به دیوان عالی کشور تسلیم نمائید نوشتن این درخواست تشریفات خاصی ندارد وخود میتوانید آن را بنویسید، مهم اینستکه بتوانید جهت درخواست خود را مشخص کنید ومستدل بنویسید ( جهت اعاده دادرسی را توضیح دادیم آن را جستجو کنید)شما باید صریحا ذکر کنید باستناد کدام یک از جهات هفت گانه که ذکر کردیم درخواست اعاده دادرسی داریدمثلا ممکن است مدعی شوید محکومیت شما به مجازات بموجب مدرک جعلی بوده است ویا به استناد شهادت دروغ شهود بوده است صرف این ادعا نمیتواند موجب درخواست اعاده دادرسی گردد چون یک ادعا بیشتر نیست وقتی میتوانید درخواست خود را مطرح کنید که بموجب مدرکی این ادعا را ثابت کنید مثل اینکه دردادگاهی با تقدیم دادخواست مدعی جعلی بودن آن مد رک شده باشید وابطال آن را خواسته با شید ودادگاه پس از رسیدگی های معموله ادعای شما را بپذیرد وحکم به ابطال مدرک جعلی بدهد ویا اینکه شما از شهودی که شهادت کذب داده اند شکایت کیفری کرده باشید ودادگاه احراز کند که شهادت کذب داده اند وآنها را محکوم به مجازات کرده باشد اینجا است که شما مدرک جدیدی بدست آورده اید وموجبات اعاده دادرسی از حکم محکومیت خود را فراهم نموده اید وقهرا درخواست شما پذیرفته خواهد شد.
 
تقدیم دادخواست

شروع به رسیدگی در دعا وی حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است یعنی اگر ادعائی را می خواهید دردادگاه مطرح کنید با ید آن رادرقالب دادخواست تنظیم کرده وتقدیم دادگاه کنید متن دادخواست را می توانید خود بنویسید ویا کس دیگری با املائ شما بنویسد سعی کنید متن را صحیح وخوانا بنویسید وترجیحا آن را تا یپ کنید.
 
 
تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری...استثنا
فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی ومالی است ومعمولا به دادگاههای حقوقی تقدیم میگردد اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید وپرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی میکند وکاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار واینکه شما زودتربحق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست ومتهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.
جمعه 9 اردیبهشت 1390 - 12:20:11 PM

ورود مرا به خاطر بسپار
عضویت در گوهردشت

آخرین مطالب


روانشناسی جنایی


تاریخچه روان‌شناسی قانونی


وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران


اموال مجهول المالک - تحقيق درس حقوق مدني 2


نمونه آراي حقوقي محاکم- رجوع از بذل مهريه


مهریه


جزوءحقوق مدنی 3-قسمت چهارم


جزوءحقوق مدنی 3-قسمت سوم


(جزوء حقوق مدنی3 (قسمت دوم


(جزوء حقوق مدنی 3(قسمت اول


نمایش سایر مطالب قبلی
آمار وبلاگ

101134 بازدید

9 بازدید امروز

20 بازدید دیروز

167 بازدید یک هفته گذشته

Powered by gegli.com

آخرين وبلاگهاي بروز شده

Rss Feed

Advertisements

این وبلاگ به وسیله شبکه اجتماعی نخبگان گوهردشت (گگلی) ایجاد شده است

برای ااطلاعات بیشتر و عضویت در اولین شبکه اجتماعی ایران اینجا را کلیک کنید

ورود به گوهردشت